HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

V rekordnej uzávierke EIC Accelerator získalo podporu 38 prelomových inovácií

Aktualita

V poslednej uzávierke schémy na podporu škálovania a komercionalizácie prelomových inovácií EIC Accelerator, ktorá bola 7. októbra 2020, vybrala Európska komisia 38 najsľubnejších start-upov a malých a stredných firiem, ktoré dostanú financovanie od 1 mil. až po 17 mil. EUR.

Do tejto poslednej uzávierky bol podaný rekordný počet projektových návrhov, až 4200, čoho dôsledkom bola aj rekordne nízka úspešnosť (len 0,9%). Medzi víťaznými návrhmi sú okrem iného revolučný prístroj na rýchlu detekciu otravy krvi, inovatívna robotická triediaca technológia na redukciu nebezpečného odpadu, či prvé indoorové osvetlenie rastlín znižujúce náklady na energiu.

Podporené projekty pochádzajú z 18 krajín, najväčšie zastúpenie majú medzi nimi projekty z Nemecka, Francúzska a Izraela, 21% firiem má na vedúcich pozíciách ženu. Zo skupiny tzv. widening krajín budú podporené tri projekty (Maďarsko, Slovinsko a Estónsko).

Do druhého kola hodnotenia sa dostalo 134 projektových návrhov. Prezentácie pred panelom investorov, podnikateľov a iných odborníkov sa konali v online režime. Každá z víťazných 38 firiem obdrží grant do max. 2,5 mil. EUR na podporu vývoja svojej inovácie a 19 z nich získa aj priamu investíciu do max. 15 mil. EUR z nedávno zriadeného EIC Fondu. Spolu s finančnou podporou budú mať víťazné firmy prístup aj ku koučingu, networkingu a akceleračným službám na podporu svojho podnikania. V tejto uzávierke bolo udelených 1291 certifikátov Seal of Excellence projektom, ktoré v hodnotení dosiahli viac ako 13 bodov, z toho je 5 slovenských.

Od decembra 2019 bolo v rámci pilotnej schémy EIC Accelerator v programe Horizont 2020 podporených 293 firiem prostriedkami vo výške viac ako 1 mld. EUR.

Na pilotnú fázu Európskej inovačnej rady, ktorá vznikla v roku 2018 nadviaže od roku 2021 nová fáza EIC s rozpočtom takmer 10 mld. EUR v rámci nového Rámcového programu Horizont Európa. Prinesie so sebou zjednodušenie procesov podávania návrhov, vylepšené schémy financovania a širšiu ponuku podporných služieb a sietí.

Zoznam všetkých víťazných firiem od januára 2018

Zdroj: EK, zverejnené: 21.12.2020, autor: lda