HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

V poslednej uzávierke SME Instrument fáza 1 uspelo 287 firiem z 31 krajín

Aktualita

Do poslednej uzávierky nástroja SME Instrument fáza 1 programu EIC Accelerator, ktorá bola 5. septembra 2019, bolo podaných 3299 projektových návrhov. Úspešných bolo 287 žiadateľov (8,9%), ktorí získajú 50 tis. EUR na realizáciu štúdie uskutočniteľnosti, vrátane koučingu a akceleračných služieb.

Väčšinu podporených firiem tvoria spoločnosti z oblasti informačno – komunikačných technológií, zdravia a strojárstva. Najväčší počet úspešných firiem pochádza zo Španielska (48), Talianska (30) a Švajčiarska (28).

Podporu dostali napríklad projekty sociálnej siete pre pilotov za účelom bezpečnejších a lacnejších letov, stabilizácie pôdy prirodzenou metódou, pobrežného bezpečnostného systému na ochranu zdravia pri práci v extrémne chladných podmienkach, skladovania digitálnych dát v molekulách DNA, ekologických inteligentných dvier pre požiarnu ochranu nerezidečných budov, balančnej pomôcky pre deti s pohybovými poruchami či online terapeutického programu pre ľudí s nespavosťou.

Všetky podporené projekty si môžete pozrieť v EIC Accelerator data hub-e.

Detailnejší pohľad na úspešnosť krajín poskytuje grafika.

Pilotná fáza Európskej inovačnej rady (European Innovation Council Pilot) podporuje top inovátorov, podnikateľov, malé firmy ako aj vedcov formou financovania ako aj akceleračných služieb. Septembrová uzávierka nástroja SME Instrument fáza 1 bola pre tento nástroj poslednou. Namiesto neho nastupuje EIC Accelerator, ktorý vzišiel z SME Instrument fázy 2 a poskytuje podporu formou grantu alebo zmiešaného financovania (kombináciou grantu a kapitálovej investície). V rámci EIC Acceleratora môže firma žiadať o grant vo výške 0,5 – 2,5 mil. EUR  a v prípade aktivít s TRL vyššími ako 8 aj o kapitálové financovanie. EIC Pathfinder zas ponúka granty do výšky 4 mil. EUR na podporu kolaboratívneho, interdisciplinárneho výskumu a inovácií v radikálne nových budúcich technológiách.

Viac o informácií o EIC je k dispozícii v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: EASME, zverejnené 12.11.2019, autor: lda