HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hydrogen Aviation Valley workshop v Košiciach

Aktualita

Grafika Hydrogen Aviation Valley v Košiciach
Hydrogen Aviation Valley v Košiciach. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

3. októbra 2022 od 9:00 do 17:00 sa v rámci Európskeho týždňa vodíka uskutoční v priestoroch Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM v Košiciach workshop Hydrogen Aviation Valley.

Cieľom podujatia, na ktorom dostanú priestor témy, napríklad vodík v letectve, virtuálna realita či implementácia bezpilotných lietajúcich systémov do spoločného vzdušného priestoru, je priniesť do Košíc online formou alebo prezenčne zástupcov univerzít, vedeckých parkov, jednotlivých odvetví priemyslu, no aj inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú bezemisným technológiám v letectve a zvyšujúcej sa úrovni digitalizácie v rôznych sektoroch dopravy.

Workshop organizuje Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Centrom vedecko-technických informácií SR.

Budú prezentovať svoje vízie a očakávania

Zástupcovia regionálnej samosprávy a riaditelia spoločných podnikov čistého letectva a čistého vodíka návštevníkom podujatia načrtnú svoje vízie a očakávania, ktoré Európska únia vníma ako potrebné na dovŕšenie stanovených cieľov v rámci takzvanej Zelenej dohody 2050 v oblasti letectva.

Účastníkom workshopu dajú zároveň rôzne odporúčania a poskytnú informácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa v správnom reagovaní na potreby vytvárania synergií v Európskej únii, uvedených v legislatíve schválenej v lete tohto roku.

Ako poznamenal prodekan pre rozvoj TUKE M. Eng. Ing. Marek Košuda, PhD: „Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach ako pokračovateľka vyše 60-ročnej tradície leteckého vzdelávania v našom regióne chce týmto podujatím laickej, ale i odbornej verejnosti prestaviť svoj pohľad na implementáciu bezemisných technológií do letectva.“

Ďalej dodal: „Taktiež chceme odbornej aj laickej verejnosti predstaviť možnosti a limitácie existujúcej technológie v oblasti digitalizácie letectva, virtuálnej reality alebo manažmentu bezpilotných lietajúcich prostriedkov a hovoriť o tom, kam je potrebné smerovať financovanie výskumu, aby sme v týchto oblastiach dokázali dosiahnuť očakávané výsledky nielen na európskej, ale i na svetovej úrovni.“

Priestor na podujatí dostanú tiež zástupcovia z oblasti priemyslu a organizácií z Poľska, Maďarska, Čiech, Rakúska a zo Švajčiarska, ktorí sa s návštevníkmi podelia o skúsenosti z krajiny, odkiaľ pochádzajú.

Viac informácií:

Hydrogen Aviation Valley Kosice workshop

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, https://uvptechnicom.sk; zverejnené: 3. 10. 2022, autor: rpa