HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Uznanie a podpora pre švajčiarske startupy

Aktualita

Švajčiarske startupy Eldico, Vay a eCollect dostali ocenenie za svoje prezentácie pred investormi a riešenia. Zatiaľ čo sa startup Eldico teší na týždne spolupráce s odborníkmi pri rozširovaní svojho riešenia, startupy Vay a eCollect boli uznané širokým publikom v celej Európe.

Eldico je najnovší startup v UpScaler programe nadácie Swiss Entrepreneurs Foundation, ktorý pomáha spoločnostiam udržiavať značný rytmus rastu. Špeciálny elektrónový difraktometer startupu ELDICO predstavuje koncept rušivého prístrojového vybavenia, ktorý spôsobí revolúciu v analýze tuhých zlúčenín veľkosti nano. Organickí chemici budú medzi prvými používateľmi, ktorí sa dozvedia a ocenia výhody tejto fascinujúcej technológie. Startup Eldico dodá prvú jednotku v lete 2021. Pripojenie k programu Upscaler umožní startupu vybudovať škálovateľnú organizáciu s robustným dodávateľským reťazcom, ktorá sa vyrovná s potrebami globálnej klientskej komunity.

Vay – víťaz kategórie Life Science & Health na CashWalk

CashWalk od German Entrepreneurship ponúka platformu pre startupy a investorov, ktorí sa môžu stretnúť v exkluzívnom virtuálnom prostredí, aby sa skontaktovali, stretli s potenciálnymi partnermi a naštartovali prosperujúce vzťahy. Po ich prezentácii s viac ako 100 investormi boli určení víťazi pre každú kategóriu. Športovo-technický startup VAY bol vyhlásený za víťaza v kategórii „Life Science & Health“. Spoločnosť VAY ponúka spoľahlivú a presnú monokulárnu technológiu na odhad polohy človeka ako službu a špičkovo vytvára prispôsobené aplikácie.

eCollect – European Unicorn Pitches

European Unicorn Pitches Event je najväčšia svetová startupová súťaž organizovaná pre startupy, kde sa stretávajú s najvýznamnejšími medzinárodnými investormi z oblasti rizikového kapitálu a investormi z celého sveta. Na programe sa zúčastnilo viac ako 40 startupov z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska. Švajčiarsky startup eCollect sa stal víťazom súťaže. Startup poskytuje platformu na správu pohľadávok so službami pokrývajúcimi všetky úlohy oddelenia zaistenia výnosov, vrátane fakturácie a upomínania, splátkových plánov a riadenia sporov, predlegálne a legálne vymáhanie, spracovanie platieb a dokonca aj nákup dlhov.

Zdroj: https://www.startupticker.ch, zverejnené: 9.4.2021, autor: rpa