Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Uzávierka pre Výskumné infraštuktúry predĺžená

Aktualita

Európska komisia predĺžila termín uzávierky z 17.03.2020 na 14.05.2020 pre výzvy z oblasti výskumných infraštruktúr: