HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Uzávierka na predkladanie žiadostí v rámci mimoriadnych výziev COVID-19 predĺžená

Aktualita

Uzávierka na predkladanie projektových návrhov v rámci mimoriadnych výziev v súvislosti s COVID-19 a novými variantmi vírusu SARS-CoV-2 je z technických dôvodov opätovne predĺžená, a to do 20. mája 2021.

Týka sa to týchto výziev:

COVID19 – HERA Incubator

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01 Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02 Cohorts united against COVID-19 variants of concern

FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01 FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases

Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02 Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

Zdroj: EK, aktualizované 11.5.2021, mob