HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Už druhá slovenská firma úspešná v schéme EIC Accelerator

Aktualita

V májovej uzávierke schémy EIC Accelerator, ktorá bola zameraná na tzv. Green Deal projekty rozdelila Európska komisia viac ako 307 mil. EUR 64 inovatívnym start-upom a malým a stredným firmám, ktorých inovácie prispievajú k napĺňaniu európskej Green Deal stratégie a Plánu obnovy Európy.

Viac ako tretina podporených firiem má za svoju líderku ženu, čo je trojnásobne viac ako v predchádzajúcich uzávierkach. Podporené riešenia siahajú od automobilového priemyslu až po vesmír a námorný sektor, pokročilé materiály či internet vecí. 64 víťazných firiem pochádza zo 17 krajín EÚ, z toho 7 z nich sú krajiny s nižšou výkonnosťou v oblasti výskumu a inovácií. Ďalej EIC udelilo v tejto uzávierke aj 562 pečatí excelentnosti (Seal of Excellence).

Slovensko zaznamenalo v tejto uzávierke ďalší úspech v podobe podporenej firmy Sensoneo, j.s.a., ktorá získala grant vo výške 1,3 mil. EUR a ponuku na investíciu vo výške 3 miliónov eur na unikátne inteligentné riešenie odpadového hospodárstva, ktoré prináša zníženie emisií CO2 spôsobených procesom zberu odpadu o 60 %. Sensoneo je od roku 2018 len druhou slovenskou firmou, ktorá získala grant EIC Accelerator (po firme MultiplexDX), a jedinou, ktorá zároveň získala aj ponuku na investíciu z Fondu Európskej investičnej rady (EIC Fund). Dokázala tak, že patrí medzi svetovú špičku s veľmi sľubným trhovým potenciálom.

Svoje skúsenosti so schémou EIC Accelerator predstavia firmy MultiplexDX a Sensoneo aj na online podujatí EIC Accelerator: posledná uzávierka a budúcnosť schémy pre najambicióznejšie inovačné firmy, ktoré sa uskutoční 9. septembra 2020. Viac informácií ako aj registračný formulár je k dispozícii na tomto odkaze.

Zdroj: EK, zverejnené: 28.8.2020, autor: lda