HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Akceleračný program UVP TECHNICOM: Úvodné stretnutie startupov

Aktualita

Dňa 15. januára 2021 sa konalo on-line úvodné stretnutie startupov, ktoré uspeli v 12. kole súťaže startupov „Máš nápad?“ a získali tak 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE. 

V rámci úvodného stretnutia získali startupy základné informácie, nielen administratívne a organizačné informácie spojené s ich pobytom v Startup centre (Inkubátore),, informácie o samotnom Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM, ale aj detailné informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu, ktorý je organizovaný v úzkej spolupráci s „innovlab“ a Startportom.

Súčasťou úvodného stretnutia bolo aj motivačné vystúpenie Petra Šoltésa, zakladateľa úspešného Košického startupu PROMISEO. 

V rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centrerastového programu startupov v Inkubátore budú organizované individuálne – mentorské a koučingové stretnutia, zamerané na riešenie operatívnych záležitostí a pravidelné biznis fóra startupov, ktoré sú umiestnené v Startup Centre a Inkubátore:

Každý posledný týždeň v mesiaci (streda): 14.00 – 16.00 biznis fórum startupov, ktoré sú umiestnené v Startup centre UVP TECHNICOM

Každý predposledný týždeň v mesiaci (streda): 14.00 – 16.00 biznis fórum startupov, ktoré sú umiestnené v Inkubátore UVP TECHNICOM

Stretnutia budú zamerané na analýzu progresu startupov. Na každom stretnutí vystúpia 4 startupy v zmysle vopred dohodnutého plánu vystúpení.

V spolupráci so Starportom budú organizované pravidelne „Startup meetup-y“ zamerané na rozvoj a na networking startupov – na týždennej báze).

Úvodné stretnutie startupov – prezentácia

Zdroj: https://www.uvptechnicom.sk, zverejnené: 18.1.2021, autor: rpa