HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Usmernenie k výpočtu jednotkových nákladov pre klinické štúdie

Aktualita

Ponúkame Vám usmernenie k výpočtu jednotkových nákladov pre klinické štúdie od našich spolupracovníkov z NCP Health Germany.

Pozrite si tento dokument.