Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Usmernenie k výpočtu jednotkových nákladov pre klinické štúdie

Aktualita

Ponúkame Vám usmernenie k výpočtu jednotkových nákladov pre klinické štúdie od našich spolupracovníkov z NCP Health Germany.

Pozrite si tento dokument.