HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Usmernenia/dokumenty pre vesmírne výzvy 2018

Aktualita

Usmernenia poskytujú dodatočné informácie pre žiadateľov, ktorí sa chcú uchádzať o konkrétne témy v pracovnom programe. Tieto sú teraz k dispozícii na portáli účastníkov pre nasledujúce témy.

LC-SPACE-02-EO-2018: Vývoj Copernicus – koncepty využívania misie (poznámka pod čiarou 3)
C-SPACE-03-EO-2018: vývoj Copernicus – príprava na ďalšiu generáciu oceánskych modelov lodnej dopravy Copernicus (poznámka pod čiarou č. 4)
     – Usmerňovací dokument LC-SPACE-02 a 03-EO-2018
     – Informácie o prístupe k údajom spoločnosti Copernicus

SPACE-10-TEC-2018: Technológie pre európsku nezávislosť a konkurencieschopnosť (poznámka pod čiarou 12)
     – Usmerňovací dokument SPACE-10-TEC-2018

SPACE-12-TEC-2018: SRC – technológie vesmírnej robotiky (poznámka pod čiarou č. 14)
     – Usmerňovací dokument SPACE-12-TEC-2018

Dokumenty na stiahnutie.