HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Urbanizácia a zdravie – podpora udržateľných riešení

Aktualita

EIT Health v spolupráci s University of Copenhagen, University of Coimbra a Technical University of Madrid pripravili program Urbanizácia a zdravie – podpora udržateľných riešení. Je venovaný kľúčovým determinantom mestského zdravia a tiež histórii hlavných trendov v mestskom plánovaní, ako aj inovatívnym prístupom vedúcim k vytváraniu udržateľných riešení.

V súčasnosti žije v mestách viac ako polovica svetovej populácie, na porovnanie – v 18. storočí to bolo len 5 % obyvateľstva. Rýchla urbanizácia má za následok okrem iného neadekvátnu infraštruktúru, fyzickú nečinnosť, gentrifikáciu, znečistenie ovzdušia a rastúci počet slumov – všetko sú to faktory, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie ľudí žijúcich v mestách.

Výskumníci a odborníci z oblasti mestského plánovania predstavia prípady z miest v Dánsku, Španielsku, Portugalsku a mnohých ďalších mestských prostredí na celom svete s cieľom prehĺbiť interdisciplinárne poznatky o urbanizácii a zdraví.

Program pozostáva z 5 modulov:

  • Ako súvisí urbanizácia, zdravie a územné plánovanie
  • Starnutie a gentrifikácia
  • Riešenia prepojené na prírodu
  • Inovatívne riešenia
  • Inovácie a komunikácia

Formát:

Päťtýždňový online kurz pozostávajúci z videoprednášok, kvízov a nepovinnej a povinnej literatúry a diskusií

Pre koho je program určený

Program je otvorený pre všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť interdisciplinárne poznatky o urbanizácii a zdraví, je určený pre odbornú aj širšiu laickú verejnosť. Kurz je bezplatný a je možné sa naň zaregistrovať priebežne.

Bližšie informácie a registrácia

Zdroj: EIT Health, 5.1.2022, mob