HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Upravený dokument vybraných projektov v rámci SC5

Aktualita

Bola zverejnená nová upravená verzia dokumentu sumarizujúceho doteraz vybrané projekty SC5. Sú k dispozícii na adrese:
http://ec.europa.eu/research/environment/pdf/research_and_innovation_sc5_projects_2014-2016.pdf