HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Univerzitný výskum ústi do sériovej výroby batérie

Aktualita

Testovanie batérie spoločnosti INO-HUB Energy. Zdroj: https://energoklub.sk

Strojnícka fakulta Technickej univerzity (TUKE) a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) s laboratóriom na Ústave chemických vied so slovenskou firmou INOHUB Energy úspešne otestovali revolučnú prietokovú batériu. Bude sa sériovo vyrábať v Kysuckom Novom Meste už v roku 2026 a zníži tak závislosť Slovenska od dovozu z Ázie.

V spolupráci so súkromnou sférou univerzity lepšie prepoja vedu s výskumom v oblasti batériových systémov a do svojich vzdelávacích plánov zavedú aj témy doteraz neznáme pre študujúcich. Tí získajú kvalifikáciu aj v segmente prietokových batériových systémov a uplatnia sa pri vrcholiacom dopyte.

Študenti participovali v procese navrhovania, optimalizácie aj testovania batérie. V rámci TUKE boli v projekte desiati a s troma výskumníkmi odpracovali približne 2 600 hodín. „Čelili sme viacerým technologickým výzvam, ktoré si vyžadovali veľmi sofistikované riešenia,“ uviedol profesor Ján Slota, prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Strojníckej fakulty TUKE.

Košická UPJŠ vytvorila dve vedecké miesta a zapojila aktívne dvoch poslucháčov, ďalší budú v druhej fáze. Docentka Andrea Straková Fedorková, vedúca laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied, ocenila spoluprácu s odborníkmi z praxe, keďže ich skúsenosti s priemyselnými aplikáciami sú pri výučbe a testovaní nenahraditeľné a študenti zároveň vidia aj možnosti uplatnenia v tomto segmente. Zavedú tento typ batérie aj do výučby na UPJŠ a plánujú priemyselné doktoráty s INOHUB Energy.

„Pre študentov je veľmi dôležité vidieť priamu aplikáciu výsledkov výskumu v praxi. Je rozdiel pracovať s malým laboratórnym článkom a s veľkým priemyselným. Prínosom je aj spolupráca INO-HUB Energy odborníkmi, keďže ich praktické skúsenosti s priemyselnými aplikáciami sú pri výuke a testovaní nenahraditeľné a študenti vidia aj možnosti uplatnenia v tomto segmente. V budúcnosti tiež plánujeme zaviesť tento typ batérie do samotnej výuky a tiež spustiť priemyselné doktoráty v spolupráci s INO-HUB Energy,“ vysvetlila doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a vedúca laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied PF UPJŠ. 

Viac informácií:

Unikátna prietoková batéria vytvorená na UPJŠ predstavuje prielom v skladovaní energie

Univerzity testujú batériu slovenskej spoločnosti INO-HUB Energy

Zdroj: HN; https://energoklub.sk, zverejnené: 29. 1. 2024, autor: rpa