HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Univerzitná nemocnica zo Sieny ponúka postdoktoranské miesto

Aktualita

Ide o výskum predovšetkým založený na vývine „sociálnej karty“ ako nástroja na prieskum realizovaný  sociálnymi pracovníkmi na oddelení pohotovosti (Emergency Department), ktorý by mal zdôrazniť prevalenciu sociálnych otázok v oblasti zdravia s odkazom na nasledujúce aspekty, ktoré charakterizujú osobný prístup k ED: diferenciácia založená na veku, pohlaví, sociálnej a rodinnej situácii, počte a type prístupov a výsledkoch.
Osobitný záujem sa bude venovať identifikácii podozrenia alebo zisteného zlého zaobchádzania a zneužívania maloletých a žien.

Kandidáti so zázemím v sociálnej práci majú možnosť kontaktovať sa priamo do 20.05.18 (priložte životopis) na:

– Dr. Lucia Rappuoli (l.rappuoli@ao-siena.toscana.it)

– Eleonora Centini (e.centini@ao-siena.toscana.it)

Ide o MSCA Individualne štipendium a podlieha týmto pravidlám.