HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Univerzita Libre de Bruxelles robí nábor postdoktorantov

Aktualita

Univerzita Libre de Bruxelles (Brusel, Belgicko) oznamuje otvorenie svojho medzinárodného postdoktorálneho programu IF @ ULB, ktorý bude spolufinancovaný z H2020 cez MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS – schéma COFUND.
V nasledujúcich piatich rokov zverejní ULB 3 výzvy na získanie 63 medzinárodných postdoctorálnych výskumných pracovníkov zo všetkých oblastiach výskumu. Každé štipendium bude udelené na 2 roky a bude zahŕňať individuálny program rozvoja kariéry.
Prvá výzva na podanie prihlášky bude otvorená 1. augusta 2018 s konečným termínom 15. októbra 2018.
Tento program predstavuje jedinečnú príležitosť pre postgraduálnych výskumných pracovníkov rozvíjať svoju kariéru na renomovanej univerzite v srdci Európy.

Ďalšie informácie nájdete na adrese: http://if-at-ulb.ulb.be alebo https://if-at-ulb.ulb.be/storage/files/guide-for-applicants-v3.pdf).
 
Neváhajte kontaktovať tím IF @ ULB e-mailom pre viac informácií: ulb-cofund@ulb.ac.be