HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Univerzita Complutense z Madridu ponúka postdoktoranské štipendiá

Aktualita

Hľadáme ambicióznych, kreatívnych a vedecky zvedavých výskumníkov na začiatku kariéry, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti MSCA-IF –https://eshorizonte2020.es/content/download/51735/803551/version/2/file/Eligibility+criteria+IF+2018+EN.pdf>. 

  Musíte mať silný záznam zodpovedajúci vašim výskumným skúsenostiam, jasnú predstavu o tom, čo dosiahnete počas vášho spoločenského vzťahu a reflexívne pochopenie potrieb Vášho kariérneho rozvoja.

Ak ste pripravení urobiť ďalší krok vo svojej vedeckej kariére, pozrite sa do hostiteľských ponúk našej univerzity a nájdite ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim záujmom. Akonáhle to máte, mali by ste sa priamo obrátiť na príslušného vedeckého vedúceho, aby ste sa dohodli na príprave návrhu projektu.

 

Informácie online