HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Umelá inteligencia

Aktualita

European Artificial Intelligence platform AI4EU launched | EURAXESS

Európska komisia publikovala v máji 2020 správu o Artificial intelligence (AI – umelej inteligencii). Správa je zameraná na kritické priemyselné aplikácie: analýzu trhu prioritných hodnototvorných reťazcov, najdôležitejšie aplikácie AI a podmienky zavedenia umelej inteligencie (AI).

Pokročilé techniky AI už nie sú iba vecou budúcnosti. V posledných rokoch sa AI posunula nielen na vrchol agendy pre podniky, ale aj pre tvorcov politík, akademické inštitúcie a širšiu verejnosť. Očakáva sa, že techniky umelej inteligencie prinesú početné výhody vo forme pridanej hodnoty pre občanov, vyššej produktivity a zlepšenia výkonnosti podnikov a hospodárskeho rastu. AI má zároveň potenciál narušiť existujúce obchodné modely, pripadne vytlačiť úspešné modely a ovplyvniť spôsob, akým ľudia žijú a pracujú. Spoločnosti musia investovať do technológií a inovácií, aby udržali krok s vývojom umelej inteligencie a uvedomili si konkurenčné výhody, ktoré im môžu poskytnúť. To predstavuje osobitnú výzvu pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré tvoria chrbtovú kosť európskeho hospodárstva. Preto je nevyhnutné, aby MSP dostali najlepšie podmienky na implementáciu a využívanie hodnoty aplikácie AI. V tejto súvislosti sa EASMEDG GROW zameriavajú na identifikáciu optimálnej kombinácie opatrení priemyselnej politiky, ktoré vytvárajú priaznivý rámec pre vývoj a zavádzanie aplikácií AI európskymi MSP, vrátane úspešného prechodu, ktorý plne využíva výhody AI a zmierňuje riziká s tým spojené.

Správa EK – Artificial intelligence

Zdroj: EK, zverejnené: 27.5.2020, autor: rpa