HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Uľahčenie spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v dunajskom regióne

Aktualita

Hero Image
Virtual Matchmaking

Do 15. 3. 2022 sa môžu slovenské subjekty zapojiť do virtuálneho matchmakingu, zameraného na predkladanie projektových zámerov pre subjekty z menej rozvinutých krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Výzvy na predkladanie projektových zámerov majú stanovenú ako hlavnú podmienku – koordinátora a na uvedenom podujatí bude možné stretnúť a vyhľadať ďalších účastníkov konzorcia.

Viac informácií a registrácia

Dunajská stratégia

Zdroj: EUSDR, zverejnené: 15. 12. 2021, autor: rpa