HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ukončenie druhej vlny hodnotenia projektov oblasti SC3 – Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Aktualita

Európska komisia zverejnila počty hodnotených a schválených projektových návrhov predložených do výzvy H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC v rámci 8 tém inteligentnej a čistej energie pre spotrebiteľov, energetických systémov, inteligentných miest a komunít a inteligentných letísk (smart and clean energy for consumers, smart citizen-centred energy system, smart cities and communities, and smart airports ) s uzávierkou 29. januára 2020. V rámci výzvy bolo predložených spolu 79 projektových návrhov, z ktorých bolo hodnotených 69.

Hodnotiaca komisia odporučila na financovanie 20 projektov v nasledovnom zložení:

TopicDescriptionType of actionBudget (M€)Proposals EvaluatedProposed for fundingRequested funding (M€)
LC-SC3-EC-3-2020Consumer engagement and demand responseIA1616739,42
LC-SC3-ES-3-2018-2020Integrated local energy systems (Energy islands)IA1513317,04
LC-SC3-ES-4-2018-2020Decarbonising energy systems of geographical IslandsIA4024537,08
LC-SC3-ES-5-2018-2020TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale (RES) generationIA221122
LC-SC3-ES-10-2020DC – AC/DC hybrid grid for a modular, resilient and high RES share grid developmentIA143213,92
LC-SC3-ES-11-2020Rapid Relief through Transitions on IslandsIA4100
LC-SC3-SCC-1-2018-2019-2020Smart Cities and CommunitiesIA557119,99
LC-SC3-SA-1-2020Smart AirportsIA124111,96
  Total 1786920161,41
€614,53 million was requested against the available €178 million in EU funding.

 

Zdroj: INEA; zverejnené 22.4.2020, mit