HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

UK v TOP 500 svetového rebríčka RUR, v kategórii vzdelávanie získala 178. miesto

Aktualita

Univerzita Komenského
Univerzita Komenského v Bratislave. Zdroj: https://www.startitup.sk

Univerzita Komenského v Bratislave dosiahla 426. miesto v rebríčku Round University Ranking 2022. Oproti minulému roku, kedy jej patrila 404. priečka, ide o mierny pokles. Takéto medziročné posuny nahor a nadol sú pre stredoeurópske univerzity bežné. UK si však stále v tomto rebríčku udržiava prvú pozíciu v rámci Slovenska. Za posledných desať rokov sa Univerzita Komenského pravidelne umiestňuje v TOP 500 tohto rebríčka.

Prvýkrát od vzniku rebríčka sa v ňom okrem Univerzity Komenského umiestnila aj ďalšia slovenská univerzita, a to Žilinská univerzita na 658. mieste. Z českých univerzít predbehla Univerzitu Komenského len Karlova univerzita v Prahe (254. miesto). V rebríčku tento rok úplne chýbajú poľské univerzity. Na vrchole rebríčka je California Institute of Technology (Caltech), ktorá prvýkrát v histórii rebríčka na druhú pozíciu odsunula Harvardovu univerzitu.

Najlepšie hodnotenie získala UK v indikátore „vzdelávanie“, v ktorom jej patrí 178. miesto, čo znamená, že patrí do zlatej ligy. Hodnotí sa tu pomer počtu učiteľov a študentov, pomer počtu učiteľov a udelených bakalárskych titulov, resp. doktorátov, pomer počtu doktorátov a bakalárskych titulov, ako aj reputácia školy.

Rebríček je zostavený na základe 20 indikátorov, ktoré tvoria 4 oblasti hodnotenia: výučba (40 %), výskum (40 %), medzinárodná rôznorodosť (10 %) a finančná udržateľnosť (10 %). Rebríček čerpá podklady z Clarivate Analytics, inštitucionálnych informácií a z bibliometrických údajov z Web of Science.

V aktuálnej trinástej edícii hodnotili 1150 univerzít z 85 krajín. Vo finálnej verzii rebríčka sa umiestnilo 1024 univerzít zo 76 krajín sveta. Dominuje v ňom Európa s 394 univerzitami, z Ázie sa umiestnilo 384 škôl, 166 zo Severnej Ameriky, 35 z Oceánie, 25 z Afriky a 20 z Latinskej Ameriky.

Univerzita Komenského sa ako jediná slovenská univerzita umiestňuje aj vo všetkých významných rebríčkoch hodnotenia. V rebríčku CWUR sa aktuálne nachádza na 630. mieste. V Šanghajskom rebríčku (ARWU) sa UK nachádza na 801. – 900. mieste, pričom vo fyzike jej patrí 301. – 400. miesto sveta. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 587. miesto, navyše vo fyzike je na 244. mieste, v geovedách na 371. mieste a v biológii na 485. mieste. Rebríček SCImago ju uvádza na 573. mieste, QS World University Rankings na 651. – 700. mieste. V rebríčku NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) sa nachádza na 701. – 750. mieste, v predmete fyzika jej patrí dokonca 275. miesto vo svete. V rebríčku The Three University Missions MosIUR jej patrí 272. miesto, The Impact Rankings ju zaraďuje na 601. – 800. miesto a The European Teaching Rankings na 126. – 150. miesto. Rebríček THE WUR zaraďuje UK na 1001. – 1200 miesto.

Viac informácií:

Round University Ranking

Zdroj: https://uniba.sk; https://www.startitup.sk, zverejnené: 25. 5. 2022, autor: rpa