HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Účastníci COST prispievajú k prvému online nástroju na predpovedanie opätovného použitia liekov proti SARS-CoV-2

Aktualita

CoVex poskytuje vedeckej komunite priamy prístup k základným algoritmom sieťovej medicíny integrujúcim interakcie liek-proteín-vírus.

Člen OpenMultiMed, prof. Jan Baumbach a jeho laboratórny tím na Technickej univerzite v Mníchove, vyvinuli tento nástroj za pomoci prof. Haralda Schmidta a dvoch ďalších výskumných pracovníkov.

CoVex je prvá online platforma na skúmanie a identifikáciu liekov hostiteľa SARS-CoV-2 a SARS-CoV-1. Tento užívateľský prívetivý nástroj ukazuje, ako ľudské a vírusové proteíny interagujú a implementujú algoritmy systémovej medicíny na sieťovú predikciu liekov proti SARS-CoV-2 a podobným vírusom.

Prof. Jan Baumbach, hlavný člen Open Multiscale Systems Medicine (OpenMultiMed), a jeho tím v laboratóriu experimentálnej bioinformatiky TU v Mníchove vyvinuli CoVex počas 10-dňového hackathonu. Prof. Schmidt, poskytol pomoc dvom výskumníkom, ktorí sa v laboratóriu prof. Baumbacha ujali krátkodobej vedeckej misie.

Tento nástroj je k dispozícii ako open source a vývojový proces a funkcionality sú zdokumentované tu

Zdroj: https://www.cost.eu, zverejnené: 12.5.2020, autor: rpa