HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

TU Eindhoven: Úspešný vývoj algoritmu na boj s COVID-19

Aktualita

Kedykoľvek je pacient prijatý do Fakultnej nemocnice Catharina v holandskom Eindhovene, je nevyhnutné čo najrýchlejšie zistiť, či pacient má alebo nemá COVID-19. Okrem rýchleho testu PCR používa Fakultná nemocnica v Eindhovene od minuloročnej prvej vlny aj takzvané skóre CoLab. Algoritmus CoLab bol vyvinutý v spolupráci s Eindhoven University of Technology (TU Eindhoven) a je vypočítaný na základe zmien, ktoré koronavírus spôsobuje v krvi. Toto skóre sa už úspešne používa vo viacerých nemocniciach v Holandsku. Európska únia nedávno udelila grant vo výške 150 000 EUR na urýchlenie zavedenia skóre CoLab aj v nemocniciach v celej Európe.

CoLab navrhol výskumný pracovník Ruben Deneer z TU Eindhoven a klinický chemik Arjen-Kars Boer z Fakultnej nemocnice Catharina v Eindhovene. Ako uviedol Boer: „Na vrchole pandémie v minulom roku sme dostali otázku, či neexistuje rýchlejší test na vylúčenie COVID-19. Na pohotovostnom oddelení je dôležité čo najrýchlejšie vedieť, či je pacient koronapozitívny alebo nie. Aby sme to dosiahli, začali sme sa pozerať na informácie, ktoré sme už mali.“

Ako ďalej dodal Boer: „Pacientom, ktorí prichádzajú na pohotovosť, sa štandardne odoberá krv na takzvané rýchle skenovanie. Ich krv sa testuje až na 30 rôznych hodnôt. Zaujímalo nás, či v ich krvi došlo k jemným zmenám, ktoré sú charakteristické pre COVID- 19. Nemohli sme nájsť nejaký okamžite rozpoznateľný čiarový kód? A áno, ukázalo sa, že môžeme!“

Starostlivosť

Aby bolo možné vyvinúť tento algoritmus, bolo potrebné digitalizovať hodnoty krvi u viac ako 10 000 pacientov na pohotovosti. Čo bol sám o sebe starostlivý a namáhavý proces. Potom sa pomocou umelej inteligencie vyvodili správne závery z tohto ohromného množstva údajov.

Ako uviedol Deneer, ktorý dočasne zastavil doktorandský výskum na tri mesiace, aby mohol robiť tento výskum: „Hľadali sme najmenší súbor výsledkov, ktorý umožňuje dobrú predpoveď. Nakoniec sa nám podarilo identifikovať desať laboratórnych testov, ktoré spolu tvoria najlepšie prediktory COVID-19.“

Spolu so spoločnosťou Gaston Medical v súčasnosti tvrdo pracujú na tom, aby CoLab bol pripravený pre európsky trh. Ako ďalej dodal Deneer: „To je dosť veľká výzva, pretože každá nemocnica vykonáva na pohotovosti rôzne testy. Teraz však urobíme túto časť „inteligentnejšou“, aby ju nemocnice mohli implementovať rýchlejšie.“

Okrem toho sa grant z Európskej únie použije na ďalšie zlepšenie citlivosti skóre CoLab na detekciu COVID-19.

COVID-X

Grant pochádza z programu COVID-X, ktorého cieľom je poraziť COVID-19 pomocou dátových riešení. COVID-X je financovaný Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020. Podaných bolo 112 projektových žiadostí. Úspešných bolo iba 15 projektov, vrátane jedného v Holandsku.

Cieľom programu COVID-X je pripraviť dátové riešenia pre európsky trh za deväť mesiacov.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://research.tue.nl; https://innovationorigins.com, zverejnené: 27. 4. 2021, autor: rpa