HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

TRL pre obnoviteľné zdroje

Aktualita

Rámcový program EÚ Horizont 2020 používa koncept úrovne technologickej pripravenosti (TRL) pri opise rozsahu výziev. Je to chápané ako celkové usmernenie a neodkazuje špecificky na technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť využitie TRL v energetickej oblasti na európskej úrovni. Štúdia bola zameraná aj na vypracovanie usmerňovacích dokumentov definujúcich TRL v 10 oblastiach obnoviteľnej energie. Štúdiu nájdete tu, dodatky tu.