HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Trieda protilátok, ktorá sa zameriava na všetky koronavírusy

Aktualita

Figure Sallusto paper Science July 2022
Tím výskumníkov vo Švajčiarsku izoloval novú triedu protilátok, ktoré neutralizujú rôzne koronavírusy väzbou na konzervovaný fúzny peptid spike proteínu. Zdroj: ETH

Štúdia vedená laboratóriom Sallusto (ETH Zürich a IRB-USI, Bellinzona) a Veeslerovým laboratóriom (University of Washington, Seattle), nedávno publikovaná v odbornom časopise „Science“, opisuje novú triedu protilátok, ktoré sa viažu a neutralizujú väčšinu ľudských a zvieracie koronavírusy vrátane všetkých variantov SARS-CoV-2. Tieto protilátky odhaľujú nový cieľ pre návrh univerzálnych vakcín proti koronavírusu.

Koronavírusy cirkulujú v ľudskej populácii už desaťročia a sezónne spôsobujú bežné prechladnutia. Viacnásobný nedávny zoonotický prenos zo zvierat však viedol k zavedeniu vysoko patogénnych SARS-CoV, MERS-CoV a SARS-CoV-2, ktoré spôsobili epidémie a súčasnú pandémiu. Vzhľadom na globálny dosah súčasnej pandémie a pravdepodobný výskyt nového prenosu zoonotických chorôb je naliehavo potrebné vyvinúť „univerzálnu“ vakcinačnú stratégiu, ktorá môže poskytnúť širokú ochranu proti všetkým koronavírusom.

Jednou z dôležitých zložiek imunity sú protilátky, proteíny v tvare písmena „Y“, ktoré sú produkované B bunkami nášho imunitného systému po infekcii alebo očkovaní. Protilátky sa môžu viazať na vírusy, čím bránia infekcii hostiteľských buniek, ale zvyčajne sú vysoko špecifické pre daný druh vírusu. V tejto štúdii tím výskumníkov hľadal vzácnu triedu protilátok, ktoré by rozpoznali a neutralizovali všetky druhy koronavírusov.

Pomocou inovatívnej a citlivej metodiky tím vedcov izoloval novú triedu protilátok z infikovaných a očkovaných jedincov, ktoré sa viažu a neutralizujú väčšinu ľudských a zvieracích koronavírusov, vrátane všetkých variantov SARS-CoV-2. Tieto protilátky sa viažu na oblasť koronavírusového spike proteínu nazývaného fúzny peptid, ktorý je nevyhnutný pre vstup vírusu do hostiteľskej bunky a je vysoko konzervovaný medzi rôznymi koronavírusmi. Pomocou štrukturálnych a funkčných prístupov tím výskumníkov zistil, že fúzny peptid je „skrytý“ v spike proteíne a je vystavený iba vtedy, keď sa vírusový spike proteín naviaže na receptor na hostiteľskej bunke.

Tento objav fúzneho peptidu ako cieľa pre široko neutralizujúce protilátky dláždi cestu pre návrh vakcín novej generácie schopných indukovať takéto široko ochranné protilátky.

Táto štúdia bola možná vďaka spolupráci s Humabs BioMed (dcérska spoločnosť Vir Biotechnology), klinickými inštitúciami zo Švajčiarska a Talianska: Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), Clinica Luganese Moncucco, INGM Milano a University of Leuven.

Viac informácií:

ACE2-binding exposes the SARS-CoV-2 fusion peptide to broadly neutralizing coronavirus antibodies

Zdroj: https://ethz.ch, zverejnené: 27. 7. 2022, autor: rpa