HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Trhové podmienky pre vesmírny priemysel

Aktualita

POZOR! Zmena termínu

V rámci cielenej konzultácie iniciatívy „Vesmírna stratégiu pre Európu“, Európska komisia organizuje 2-dňový seminár venovaný Trhovým podmienkam pre vesmírny priemysel v dňoch 5. a 6. júla 2016. V prílohe nájdete návrh programu, ale aktualizovaný návrh programu bude zverejnený čoskoro. Sledujte webstránku.
Seminár sa bude konať v priestoroch DG GROW – Auditorium Breydel Building, Avenue d’Auderghem 45, Brusel.

Workshop ponúkne ucelený pohľad na pozorovanie Zeme, satelitnú navigáciu a telekomunikácie a zameria sa na:

– Obchodné modely naprieč hodnotovým reťazcom,
– Trhové bariéry,
– Inovácie a partnering,
– Prepojenie s politikami Únie, najmä jednotného európskeho trhu, digitálneho trhu a kapitálovej únii,
– Ekonomickú diplomaciu, vrátane medzinárodného obchodu.

Tento workshop je určený pre zástupcov verejného a súkromného sektora a poskytne priestor a príležitosť na diskusiu a výmenu názorov o tom, ako zlepšiť podmienky na trhu pre vesmírny priemysel.
Rečníci vysokej úrovne z komisie, Európskej vesmírnej agentúry (ESA), národných verejných inštitúcií, užívatelia a zástupcovia priemyslu sa podelia o svoje skúsenosti a podporia diskusiu.

Registrácia na mieste je možná, ale dôrazne odporúčame zaregistrovať sa on-line s cieľom urýchliť registráciu a bezpečnostné postupy pri vstupe do budovy EK.

Upozornenie: Registračný nástroj bude aktualizovaný tak, aby odrážal zmeny v plánovanom termíne. Ak ste sa už registrovali, a ak máte v úmysle zúčastniť sa workshopu aj 5. – 6.júla 2016, nemusíte podnikať žiadne kroky. Ak sa však nemôžete zúčastniť workshopu na novom termíne, mali by ste zrušiť svoju registráciu prostredníctvom nového registračného nástroja.

Prijmite, prosím, naše najhlbšie ospravedlnenie za spôsobené nepríjemnosti, ktoré mohla táto zmena termínu spôsobiť.