HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tréning EURATOM 2019

Aktualita

V nadväznosti na prijatie pracovného programu pre Euratom na roky  2019-2020 a výzvu na predkladanie návrhov projektov, ktorá bude otvorená v máji 2019 s uzávierkou plánovanou na 25. september 2019 sa uskutočnil v dňoch 5. – 6. marca 2019 v Technologickom centre AV ČR dvojdňový interaktívny tréning k programu Euratom  pre žiadateľov.

Cieľom tréningu bolo prispieť k zvýšeniu kvality predkladaných návrhov.

Tréning bol zorganizovaný v spolupráci s CVTI SR a ďalšími zahraničnými národnými kontaktami, ktoré boli k dispozícii pre konzultácie pripravovaných návrhov projektov.

Prezentácie z podujatia:

GA & CA

Rozpočet

RRI

Štatistiky

SINE

TCAV