HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

TRANSVAC2 podporuje projekty súvisiace s COVID-19

Aktualita

Vyvíjate vakcínu COVID19?

TRANSVAC2 ponúka bezplatné technické služby a regulačnú podporu na urýchlenie vývinu vakcíny.

Pre projekty COVID-19 ponúka:
? Zrýchlený proces kontroly,
? Menej prísne kritériá oprávnenosti,
? Nemôžete nájsť potrebnú službu? Povedzte nám to – kontaktný bod – EATRIS: davidmorrow@eatris.eu.

Skontrolujte všetky dostupné služby na www.transvac.org

? Nepremeškajte svoju šancu: Prihláste sa do 15. apríla 2020!

? Nové výzvy na projekty súvisiace s COVID-19 budú vyhlásené do konca apríla.
? Aktualizovaný formulár žiadosti je k dispozícii na webovej stránke TRANSVAC – services-application.


S potešením oznamujeme, že projekt TRANSVAC2 bol zaradený do zoznamu podpory EÚ pre COVID19.

Zdroj, TRANSVAC2, 9.4.2020, vip