HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Transition to the Green Economy

Aktualita

Aktuálne bola spustená web stránka medzinárodnej konferencie s názvom “Transition to the green economy” (T2gE), ktorá sa bude konať v Bratislave počas slovenského predsednictva v Rade EÚ.

 Konferencia sa bude konať od 6. do 7.septembra 2016 Hoteli Saffron v Bratislave.

 Sledujte aktuálne informácie a nezabudnite sa registrovať od 1.júna do 31.8.2016.