HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

TETRAMAX: Inovujte s nízko energetickými výpočtovými systémami pre výrobu a získajte granty až do 100 tisíc eur

Aktualita

Iniciatíva TETRAMAX (TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments) spustila dve výzvy na malé projekty s uzávierkou 30.11.2019. Zafinancuje experimenty v oblasti nasadenia nových digitálnych riešení pre výrobu, vrátane IoT.

Poslaním TETRAMAX je podporovať inovácie produktov a služieb v európskom priemysle, hlavne v malých a stredných podnikoch, s využitím aplikačno-špecifických číslicových technológií. Cieli na podporu širokého zavádzania nových technológií založených na vnorených a kyber-fyzikálnych systémoch v priemyselných a spoločenských aplikáciách majúcich veľký význam v celoeurópskom meradle.

TETRAMAX ponúka jednotné kontaktné miesto („one-stop shop“) poskytujúce asistenčné a sprostredkovateľské služby pre transfer číslicových technológií v rámci celoeurópskej siete kompetenčných centier. Navyše poskytujeme financovanie medzinárodných experimentov pre transfer technológií (Technology Transfer Experiments – TTX) na princípe otvorených verejných výziev.

TETRAMAX financuje 2 typy TTX:

1. Entrepreneurial Technology Transfer Experiments (TTX)
Výzva: TETRAMAX-ENTREPRENEURIAL-TTX-2
Trvanie: 3-6 mesiacov
Financovanie: 20-30 tisíc eur

2. Value Chain Oriented and Interdisciplinary Technology Transfer Experiments (TTX)
Výzva: TETRAMAX-VALUECHAIN-TTX-3
Trvanie: 10-12 mesiacov
Financovanie: 50-100 tisíc eur

Viac informácií o oboch výzvach nájdete tu

Kontakt pre SR a ČR: 

Miroslav Vozňák, Professor & Department chair
Phone: +420 596 999 587
Email | Website
VŠB – 17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava-Poruba

Pozrite si aj ich video ohľadne hľadania vhodných partnerov – TETRAMAX Brokerage: https://youtu.be/N8NRnGvZBX8

TETRAMAX je súčasťou projektov kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. 

Tu nájdete odkaz na sekciu Funding & Tender Opportunities portálu so všetkými projektami poskytujúcimi kaskádové financovanie.

Zdroj: tetramax.eu, zverejnené: 11.10.2019, autor: IvFi/lda