HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Zmena termínu uzávierky výziev klastra Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Aktualita

V nadväznosti na aktualizáciu pracovného programu pre klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie na rok 2022 k 15.12.2021 EK predĺžila lehotu na predkladanie návrhov v rámci niektorých výziev. Nový termín uzávierky sa týka 6 výziev, nasledovne:

Horizon-CL6-2022-FARM2FORK-01 Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption, termín uzávierky 23.2.2022

Horizon-CL6-2022-FARM2FORK-02 – two stage, Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption – two-stage, termín uzávierky 23.2.2022

Horizon-CL6-2022-CLIMATE-01, Land, oceans and water for climate action, termín uzávierky 23.2.2022

Horizon-CL6-2022-COMMUNITIES-01, Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities, termín uzávierky 23.2.2022

Horizon-CL6-2022-COMMUNITIES-02 – two stage, Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities – two-stage, termín uzávierky 23.2.2022


Horizon-CL6-2022-GOVERNANCE-01, Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal, termín uzávierky 10.3.2022

Aktualizovaný leták je k dispozícii na stiahnutie Prehľad výziev klastra 6, január 2022.

Kontakt na Slovensku

Zdroj: Funding and Tenders Portal, 12.1.2021, NAKH