HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Tender v oblasti digitálnych riešení v zdravotníctve

Aktualita

CRANE (Comprehensive Treatment of Chronic Patients in Rural Areas) je európsky projekt podporený v rámci programu H2020.

Projekt zastrešuje spoluprácu medzi verejnými zdravotníckymi službami regiónu Agder v Nórsku, regiónu Extremadura v Španielsku a regiónu Västerbotten vo Švédsku a cieli na lepší prístup k zdravotným údajom a tiež na správu týchto údajov.

V rámci projektu bol aktuálne zverejnený tender s rozpočtom 4,65 mil. EUR.

Tender je zameraný na vývoj a/alebo integráciu týchto aspektov:

  • otvorená interoperabilná platforma, ktorá bude hosťovať a poskytovať prístup ku CRANE
  • bezpečnostné protokoly pre správu zdravotných dát prostredníctvom „virtual data-lake“ a „personal data space/PDS“
  • riešenia pre správu informovaného súhlasu
  • služby pre self-management chronických kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, chronickej obštrukčnej choroby pľúc
  • služba zameraná na motiváciu pacientov a dodržiavanie liečby

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 6. 11. 2022

V súvislosti s tendrom je možné zúčastniť sa informačného webinára dňa 11. 10. 2022.

Tlačová správa CRANE k tendru

PCP brožúra

Zdroj: CRANE, 29.9.2022, mob