HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Témy v oblasti energetickej transformácie budov (B4E) otvorené!

Aktualita

V rámci výzvy H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy sú otvorené témy v oblasti energetickej transformácie budov (B4E). Konečný termín na predkladanie projektových návrhov je stanovený na 10. septembra 2020:

Uvedené témy (topics) sú súčasťou Horizont 2020 Pracovného programu 2018-20 – časť 10. Secure, clean and efficient energy

Zdroj: F&T Opportunities portal, zverejnené 15.7.2020, mit