HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Taliansky výskum zistil, že vakcíny proti COVID-19 sú bezpečné pre ľudí s oslabenou imunitou

Aktualita

Vedci tvrdia, že vakcíny proti COVID-19 sú bezpečné pre ľudí s oslabenou imunitou. Zdroj: https://www.healthline.com

Ľudia s oslabenou imunitou sú vystavení vysokému riziku ťažkých komplikácií spôsobených COVID-19, no existuje aj neistota ohľadom bezpečnosti a účinnosti vakcín proti COVID-19.

Nová štúdia uskutočnená v Taliansku zistila, že dve vakcíny na báze mRNA sú týmito vysokorizikovými pacientmi dobre tolerované. Štúdia zistila, že vakcíny sú bezpečné a nespôsobujú neočakávané nežiaduce udalosti v skupine pacientov s rôznymi druhmi rakoviny, neurologickými a reumatologickými stavmi, ktoré sú spojené s imunosupresiou.

Pôvodné klinické štúdie vakcín proti COVID-19 sa uskutočnili na zdravých dobrovoľníkoch. Hoci ide o štandardnú prax, znamená to, že do skúšok neboli zaradení pacienti s vysokým rizikom oslabenej imunity, ako napríklad pacienti, ktorí užívajú imunosupresíva na neurologické ochorenia.

Do štúdie bolo zaradených 566 vysokorizikových pacientov, ktorým boli podané dve dávky mRNA vakcíny Pfizer-BioNTech alebo Moderna. Pacienti hlásili akékoľvek nežiaduce udalosti v dotazníku.

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky boli tiež bežne hlásené ľuďmi s plne funkčným imunitným systémom, ktorí dostali vakcínu. Štúdia tiež nezistila žiadne dôkazy o tom, že by bola ovplyvnená základná choroba pacientov a očkovanie nezasahovalo do schopnosti pacienta podstúpiť štandardnú liečbu svojho ochorenia.

Viac informácií:

Immunocompromised People Should Feel Safe Getting Pfizer, Moderna COVID-19 Vaccines, Study Finds

mRNA-COVID19 Vaccination Can Be Considered Safe and Tolerable for Frail Patients

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.healthline.com, zverejnené: 22. 3. 2022, autor: rpa