HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Talianske konzorcium hľadá partnera na vývoj autonómneho robota pre postrek viníc

Aktualita

Projekt AGROBOFOOD má aktuálne otvorenú výzvu na kaskádové financovanie AGROBOFOOD – Innovation experiment 2nd call, v rámci ktorej sa momentálne hľadajú malé konzorciá malých a stredných firiem (2-5 členov) zamerané na riešenia problémov agro-potravinárskeho sektora prostredníctvom robotiky. Maximálna výška príspevku EK na jeden projekt je 300-500 tis. EUR (50 tis.- 300 tis. EUR/partner), financovaných bude približne 6 konzorcií. Výzva sa uzatvára 31. mája 2021.

Taliansky koordinátor hľadá pre túto výzvu dvoch partnerov do projektu multifukčného autonómneho robota pre vinice.

Ide o nasledovných partnerov:

  • dodávateľ technológie vozidla malých rozmerov riadeného na diaľku,
  • dodávateľa technológie postreku, ktorá bude inštalovaná na robota a ďalej prispôsobená potrebám projektu.

Bližšie informácie o projektovom zámere

Projekt AGROBOFOOD financovaný z programu Horizont 2020 je zameraný na podporu európskeho ekosystému pre efektívne využívanie robotických riešení v agro – potravinárskom odvetví.

V prípade záujmu o účasť, nás kontaktujte s krátkou informáciou o Vašej činnosti a Vašou ponukou na spoluprácu na:

erika.hlavata@cvtisr.sk

lucia.davidova@cvtisr.sk

Zdroj: sieť Enterprise Europe Network, zverejnené: 12.4.2021, autor: lda