HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Systém Devana je už vo Výpočtovom stredisku SAV

Aktualita

HPC (High Performance Computing) systém Devana. Zdroj: Výpočtové stredisko SAV

V dňoch 10. a 11. novembra 2022 sa uskutočnila v priestoroch Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke fyzická inštalácia nového HPC (High Performance Computing) systému Devana. Už čoskoro nahradí prvý slovenský superpočítač Aurel, ktorý bol vypnutý v apríli 2021.

Slovenskí používatelia si na náhradu Aurela museli počkať dlhší čas. Takzvané fázovanie, teda obnova HPC infraštruktúry tak, aby sa životné cykly aspoň dvoch systémov prekrývali, je bežným nástrojom na zabezpečenie kontinuálnej dostupnosti adekvátnych výpočtových prostriedkov pre používateľov. Na Slovensku však od roku 2014, keď sa uskutočnilo rozšírenie superpočítača Aurel, vznikol v tejto oblasti značný investičný dlh. Výpočtové stredisko SAV, ktoré bude Devanu prevádzkovať, plánuje jej spustenie a sprístupnenie ešte pred koncom roka 2022.

Ako spresnila Lucia Demovičová z Národného kompetenčného centra pre HPC: „V nasledujúcich týždňoch bude prebiehať inštalácia a dôkladné testovanie systému. V decembri plánujeme spustiť možnosť podania prvých projektov pre testovanie a benchmarking. Prvá výzva na podávanie štandardných projektov bude zverejnená začiatkom budúceho roka.“

Porovnanie parametrov Aurela a Devany nájdete v tohtoročnom vydaní časopisu HPC Focus (str. 8-13).

Superpočítač Devana budú môcť bezplatne používať vedci a výskumníci zo SAV a zo slovenských univerzít. Výpočtová kapacita bude prideľovaná jednotlivým projektom v grantovej súťaži s peer-review hodnotením.

Najmä pre malé a stredné podniky je tu ponuka spolupráce s Národným kompetenčným centrom pre HPC a možnosť realizácie bezplatných pilotných a proof-of-concept projektov s pomocou odborníkov. Výpočtová kapacita bude dostupná aj komerčne.

Viac informácií o tom, čo všetko musia pracovníci Výpočtového strediska SAV urobiť pred spustením superpočítača.

May be an image of text that says "10000 7500 5000 2500 250 200 150 100 50 CPU JADRÁ 1000 750 PRÍKON (KW) AUREL (2012/14- 2021) 500 250 o 30 DEVANA (2022-) VYKON (TFLOP/S) 20 10 2 1.5 1 AKCELERÁTORY 0.5 o ÚLOŽISKO (PB)"
Porovnanie parametrov Aurela a Devany. Zdroj: Výpočtové stredisko SAV

Zdroj: https://www.sav.sk; Výpočtové stredisko SAV, zverejnené: 23. 11. 2022, autor: rpa