HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Synergické granty: 250 miliónov EUR na vedu svetovej kvality

Aktualita

Dvadsaťsedem európskych  výskumných tímov získalo najprestížnejšie Synergické granty Európskej rady pre výskum ( ERC Synergy Grants) vo výške 250 miliónov EUR. 

Granty sú udeľované tímu 2 až 4 hlavných riešiteľov v maximálnom rozpočte 10 miliónov EUR na dobu trvania 6 rokov.  Potenciál a pridaná hodnota plynúca zo vzájomnej synergie, komplementarity vedomostí a zdrojov hlavných riešiteľov, resp. ich hostiteľských inštitúcií musia byť na vysokej úrovni, aby prispeli k  prelomovým objavom, ktorých by nebolo možné dosiahnuť, ak by každý riešiteľ pracoval sám.

V 27 projektoch sa zúčastňuje 88 vedúcich výskumníkov, ktorí budú realizovať projekty na 63 univerzitách a výskumných centrách v 17 krajinách Európskeho výskumného priestoru, najmä v Nemecku, Veľkej Británii a Francúzsku

Dopyt po týchto grantoch bol vysoký: bolo hodnotených 295 projektových návrhov, z ktorých bude financovaných 9% . Približne 15% príjemcov grantov tvoria ženy a zúčastňujú sa 13 z 27 projektov (48%). Granty by mohli umožniť vytvorenie približne 700 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ostatných zamestnancov, ktorí môžu byť zamestnaní vo výskumných tímoch držiteľov grantov.

Podrobnejšie informácie

Zoznam úspešných riešiteľov projektov výzvy Synergy Grant

Príklady úspešných projektov