HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SwafS: Policy Briefings Recording + slides

Aktualita

Európska komisia doplnila na portáli pre výzvy SwafS dokumenty, ktoré Vám umožnia lepšie sa zorientovať v jednotlivých témach výziev. Ide o Policy Brief a prezentácie k tomu.

Nájdete ich pod každou výzvou v oblasti SwafS, v časti Topic conditions and documents, pod bodom 8. Additional documents. Tu je umiestnený videozáznam k danej téme a prezentácia. Pred podávaním návrhu Vám odporúčame pozrieť si tak Policy Brief, ako aj najčastejšie kladené otázky (FAQs) k danej téme, aj ďalšie odporúčané dokumenty k danej výzve.