HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SwafS v Horizonte 2020: Úspechy a doporučenia pre Horizont Európa

Aktualita

SwafS v Horizontu 2020: Úspěchy a doporučení pro Horizont Evropa

Prvé bilancovanie výsledkov Horizontu 2020 v oblasti Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SwafS) zverejnila Európska komisia v novej publikácii Science with and for Society in Horizon 2020: Achievements and recommendations for Horizon Europe. Publikácia obsahuje komplexný prehľad o prebiehajúcom programe SwafS, ďalej štatistiky aj konkrétne odkazy na projekty z oblasti SwafS. 

Horizont 2020 podporil v programu SwafS 150 projektov celkovou čiastkou 462 miliónov EUR. Publikácia mapuje aktivity vo všetkých témach SwafS: etika výskumu #ResearchEthics & #ResearchIntegrity, vedecké vzdelávánie #ScienceEducation, občianska veda #CitizenScience, vedecká komunikácia #ScienceCommunication, zodpovedný prístup k výskumu a inováciám #RRI, genderová rovnosť #GenderEquality, otvorená veda #OpenScience a ďalších.

Zdroj: EK, 6.8.2020, kas