HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Svetový úspech slovenských vedcov, výsledky ich prelomovej štúdie uverejnili v časopise Nature

Aktualita

covid, liek, axon

Slovenská spoločnosť Axon Neuroscience bola založená v roku 1999 profesorom imunológie Michalom Novákom. Novák počas svojho pôsobenia v Laboratóriu molekulárnej biológie MRC v Cambridge vo Veľkej Británii identifikoval tau proteín ako kľúčovú zložku neurofibrilárnej patológie, ktorá spôsobuje Alzheimerovu chorobu.

S viac ako 60 vedcami, má dnes Axon najväčší tím na svete špecializujúci sa na výskum tau proteínu v oblasti Alzheimerovej choroby.

Za posledných dvadsať rokov publikovali pracovníci tejto firmy veľké množstvo odborných článkov dokazujúcich, že patologický tau proteín je hlavný faktor spôsobujúci Alzheimerovu chorobu.

Dostali sa do Nature

Slovenskí vedci najnovšie oznámili veľmi dobrú správu. Prestížny vedecký časopis Nature Aging publikoval ich výsledky klinickej štúdie Alzheimerovej vakcíny AADvac1. Článok je súčasťou júnového čísla tohto svetového vedeckého časopisu.

Cieľ štúdie

Cieľom dvojročnej, placebom kontrolovanej a dvojito zaslepenej štúdie bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť AADvac1 vakcíny na pacientoch s miernou formou Alzheimerovej choroby. Do štúdie vstúpilo 196 pacientov, ktorí pochádzali z ôsmich európskych krajín.

AADvac1 sa ukázala byť bezpečná a bola dobre tolerovaná pacientami. Vakcína dokázala stimulovať výrazne silnú imunitnú odpoveď u pacientov v klinickom skúšaní, čo je mimoriadne dôležité u takto zraniteľnej staršej populácie.

Michal Fresser, CEO spoločnosti Axon Neuroscience, uviedol: „Naša II. fáza klinického skúšania úspešne potvrdila potenciál nášho pilotného programu tau vakcíny AADvac1, ktorej cieľom bolo zastaviť alebo spomaliť Alzheimerovu chorobu. Dnes môžeme s radosťou oznámiť, že po rozsiahlom hodnotení odbornej komunity sú výsledky štúdie publikované vo vedeckom časopise Nature Aging. Naše výsledky potvrdzujú, že AADvac1 má priamy účinok na ochorenie, čo nás posúva bližšie k poslednej fáze klinického vývoja. V súvislosti s aktuálnym schválením amyloidnej terapie proti Alzheimerovej chorobe, sa ukazuje, že naše silné výsledky z biomarkeru NfL majú potenciál slúžiť ako dostatočné kritérium v našom ďalšom klinickom vývoji a otvárajú nám tak potenciálne možnosť dosiahnuť zrýchlené schválenie.”

Prelomová vakcína

Firma Axon vyvíja AADvac1 ako vakcínu s potenciálom zastaviť šírenie tau patológie pri Alzheimerovej chorobe. AADvac1 má potenciál zmierniť klinické príznaky a potenciálne zastaviť postup ochorenia. AADvac1 je v súčasnosti klinicky najpokročilejšou tau terapiou v klinickom vývoji.

Michal Fresser vysvetľuje, že táto vakcína sa odlišuje od iných terapeutických kandidátov s podobným zameraním tým, že zastavuje tvorbu patologického tau proteínu ako aj šírenie už vzniknutej tau patológie.

Na rozdiel od tohto prístupu, sa veľká časť výskumu zameriava primárne na prevenciu šírenia už vzniknutých patologických štruktúr.

Protilátky indukované vakcínou AADvac1 prioritne rozlišujú medzi normálnymi a patologickými formami tau proteínu. Z tohoto dôvodu sa očakáva, že liečba AADvac1 bude účinnejšia a zároveň bezpečnejšia

Alzheimerova choroba

Patologický tau proteín je príčinou neurofibrilárnej degenerácie a vzniku neurofibrilárnych klbiek (tzv. NFT). Potvrdilo sa, že NFT súvisia so stratou neurónov a s atrofiou mozgu.

V roku 1991, nemecký neuropatológ Heiko Braak zistil, že množstvo a distribúcia NFT v mozgu koreluje s progresom Alzheimerovej choroby a jej klinickými príznakmi.

V roku 2015 tento fenomén potvrdila štúdia odborníkov z prestížnej americkej Mayo kliniky, ktorá testovala viac ako 3 000 mozgov.

Tau proteíny v mozgovo-miechovej tekutine sú považované za priame markery tau patológie v mozgu. Nedávne štúdie navyše potvrdili, že krvný neurofilament tiež odzrkadľuje prítomnosť NFT v mozgu.

Norbert Žilka, vedecký riaditeľ Axonu, uviedol: „Nedávne schválenie amyloidnej terapie je vítanou a povzbudivou správou pre celú vedeckú komunitu pôsobiacu v oblasti Alzheimerovej choroby. Na rozdiel od amyloidu, ktorý ovplyvňuje len rýchlosť progresie ochorenia, tau patológia má priamy súvis so samotnou príčinou ochorenia. Cieľom našej vakcíny je zastaviť vznik a šírenie tau patológie, čo môže viesť k výraznejšiemu zlepšeniu zdravotného stavu pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou.”

Zdroj: https://www.startitup.sk, zverejnené: 17. 6. 2021, autor: rpa