HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Švajčiarsko zdvojnásobilo financovanie 36 projektov COVID-19 na 9,4-miliónov EUR a zriadilo výskumnú databázu

Aktualita

Švajčiarska národná vedecká nadácia (Swiss National Science Foundation – SNSF) vybrala 36 projektov na financovanie v rámci svojej prvej výzvy na výskum koronavírusu a uviedla, že zdvojnásobuje rozpočet z 5 na 10-miliónov CHF (9,4-miliónov EUR).

Keď sa pandémia koronavírusu začala prejavovať, 6. marca 2020 SNSF podnikla rýchle kroky a začala osobitnú výzvu týkajúcu sa koronavírusu. Výzva bola s nadšením prijatá vo výskumnej komunite.

Predložených bolo celkovo 284 projektových žiadostí, schválené boli projekty z biomedicíny (22), zo spoločenských a humanitných vied (10) a technologické projekty (4), ktoré sa začnú do 1. júna 2020.

Medzinárodní experti vyhodnotili všetky projektové žiadosti do jedného mesiaca. SNSF sa nakoniec podarilo financovať z dostupných prostriedkov 13 % najvyššie hodnotených projektov. Výber projektov teda zostal veľmi konkurenčný napriek navýšeniu rozpočtu, pričom SNSF bola nútená odmietnuť veľa vynikajúcich projektov.

Informácie o projektoch a ich pokroku nájdete v novej výskumnej databáze SNSF COVID-19, v ktorej sú uvedené všetky národné projekty a projekty Horizont 2020 s účasťou švajčiarskych účastníkov. Druhá výzva SNSF na výskum koronavírusu, zameraná na spoločenské a humanitné vedy, sa začala 30. apríla 2020 a bola otvorená do 25. mája 2020.

Ďalšie informácie

Zdroj: https://sciencebusiness.net; http://www.snf.ch, zverejnené: 28.5.2020, autor: rpa