HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Švajčiarska vláda zverejnila finančnú záruku pre švajčiarskych účastníkov v projektoch programu

Aktualita

Švajčiarsky štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI) zverejnil svoju finančnú záruku pre účastníkov v kolaboratívnych projektov programu Horizontu Európa so sídlom vo Švajčiarsku pre výzvy v roku 2023. Garanciu nájdete na stránke SERI webovej stránky.

Záruka zaisťuje, že financovanie výskumných pracovníkov a inovátorov so sídlom vo Švajčiarsku (vrátane spoločností a SMEs), na ich účasť v projektoch programu ako pridružených partnerov z nepridruženého tretieho štátu, poskytne švajčiarska vláda pre všetky výzvy programu Horizont Európa na rok 2023 a programu Euratomu. Finančné prostriedky vyplatí priamo Štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI) švajčiarskym účastníkom v súlade s príslušnými rozhodnutiami Federálnej rady a Švajčiarskeho parlamentu a za podmienok, že:

(i) celý projektový návrh bude hodnotený ako oprávnený na financovanie Európskou komisiou alebo agentúrou poverenou na tento účel a

(ii) švajčiarsky účastník nemôže žiadať o financovanie z EK.

Záruka pomáha umožniť trvalú účasť dôveryhodných švajčiarskych partnerov v konzorciách programu Horizontu Európa.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať príslušný národný kontaktný bod programu na Slovensku.

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/international-cooperation-r-and-i/eu-framework-programmes-for-research/horizon-europe.html

Dokumenty:

Information on the Swiss participation in Horizon Europe and related programmes and initiatives (PDF, 867 kB, 08.12.2022)

Questions and answers on Switzerland’s participation in Horizon Europe (Horizon 2020) and related programmes and initiatives (PDF, 672 kB, 08.12.2022)

Factsheet on direct funding of mono-beneficiary projects by SERI (PDF, 136 kB, 17.12.2021)

Financial Guarantee for Swiss Participants in Collaborative Projects 2021 (PDF, 175 kB, 13.07.2021)

Financial Guarantee for Swiss Participants in ERC Starting and Consolidator Grants 2021 (PDF, 177 kB, 21.07.2021)

Financial Guarantee for Swiss Participants in Collaborative Projects 2022 (PDF, 444 kB, 12.11.2021)

Financial Guarantee for Swiss Participants in Collaborative Projects 2023 (PDF, 230 kB, 08.12.2022)

Zdroj: SERI, 12. 12. 2022, kas