HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súťaže na tému inovácií v oblasti energetiky a elektrotechniky

Aktualita

EK vyhlásila súťaže v troch rôznych témach týkajúcich sa inovácií v oblasti energetiky a elektrotechniky. Všetky súťaže sú dotavané zaujímavou sumou a termín prihlásenia je až v roku 2018 resp. 2019. Bližšie informácie sú na webovských adresách:

 

Nízkouhlíková nemocnica (Low- carbon hospital)

www.ec.europa.eu/horizonprize/lowcarbon (výhra 1 mil. €)

Integrované fotovoltaické energetické systémy (Integrated Photovoltaic Energy System)

www.ec.europa.eu/horizonprize/photovoltaics  (výhra 0,75 mil. €)

Opätovné využitie CO2  (CO2 reuse) 

www.ec.europa.eu/horizonprize/co2reuse  (výhra 1,5 mil. €)