HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súťaž o cenu – Materiály pre čisté ovzdušie v Horizonte 2020

Aktualita

EK vyhlásila súťaž o cenu v hodnote 3 mil. € pre osobu alebo tím, ktorý vyvinie minimálne funkčný prototyp v prevádzkovom prostredí inovatívneho dizajnu riadený materiálovým riešením s cieľom znížiť znečistenie ovzdušia v mestách.

Cieľom je zastaviť nežiadúce účinky častíc na ľudské zdravie, zmenu klímy a ekosystémov. Materiál riešenia môže byť vyrobený z akejkoľvek chemickej látky (napr plast, betón, asfalt, …).
Riešenia, ktoré sa zameriavajú na odstránenie pevných častíc priamo u zdroja, napr. z vozidla, spaľovania výfukových plynov, komínov alebo podobné ekvivalenty, sú vylúčené.

 

Dôležité termíny:

Vyhlásenie výzvy : 16. apríl  2015

Otvorenie podávania projektových návrhov : 26. január 2017

Uzávierka výzvy : 23. január 2018

Odovzdávanie cien : v priebehu roku 2018

 

Viac informácií nájdete na Participant portále:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015-1.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#tab1

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air

alebo na: