HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súťaž “Inovatívny čin roka 2019”

Aktualita

Podnikatelia, ktorí v roku 2019 uviedli na trh inovatívny výrobok či službu, sa môžu prihlásiť do súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2019“. Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Po prvý raz bola súťaž vyhlásená v roku 2008. Počas trinástich realizovaných ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 370 inovatívnymi projektmi.

Projekty realizované v roku 2019 je možné prihlásiť do súťaže do 30. septembra 2020. Súťaže sa môžu zúčastniť právnické alebo fyzické osoby – podnikatelia so sídlom v SR.

Cena sa udeľuje v troch kategóriách

  • výrobková inovácia (inovácia produktov)
  • technologická inovácia (procesov)
  • inovácia služieb (netechnologický proces)

Najlepšie inovatívne činy v jednotlivých kategóriách posudzuje odborná porota.

Ako uviedol Richard Sulík, vicepremiér a minister hospodárstva SR: „Na Slovensku sa všeobecne výrazne ťažšie podniká ako 15 rokov dozadu a pre inovácie to platí obzvlášť.“ Práve táto súťaž je podľa neho „dobrý spôsob, ako upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je dobrý nápad, čo pomôže v budúcnosti.“

Ako informovala Jana Kiššová, poradkyňa ministra hospodárstva SR: „Ministerstvo hospodárstva oceňuje v každej kategórii prvé tri miesta. Prvou cenou bude vecná cena a finančná odmena vo výške 7 000 eur. Druhé miesto v každej kategórii rezort hospodárstva odmení finančnou cenou vo výške 5 000 eur a autor inovácie umiestnenej na treťom mieste dostane 3 000 eur.“

Vicepremiér Richard Sulík zároveň vyzval inovátorov, aby svoje riešenia do súťaže prihlásili. Ceny budú odovzdané počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. – 21. októbra 2020.

Kritériami, ktoré bude pri vyhodnocovaní posudzovať odborná komisia, sú samotná inovatívnosť, ďalej prínos pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť. Posudzovať sa bude aj vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, na národné hospodárstvo ako aj vplyv na ekológiu.

Viac informácií a prihlásenie

Zdroj: SIEA, zverejnené: 28.7.2020, autor: rpa