HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súťaž: Európske hlavné mesto inovácii pre rok 2020

Aktualita

Európska komisia odštartovala už šiesty ročník súťaže Európske hlavné mesto inovácií. Hľadať sa bude najinovatívnejšie európske mesto, po Aténach (2018) a Nantes (2019). Cieľom je odmeniť to európske mesto, ktoré vytvára najlepší inovačný ekosystém spájajúci obyvateľov, verejný, akademický a podnikateľský sektor. Tento rok Európska komisia plánuje odovzdať šesť finančných cien pre najinovatívnejšie mestá. Výzva je zverejnená na stránkach

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Mesto musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • mestá s počtom obyvateľov nad 100 000 (v krajinách, kde nie je také mesto sa do súťaže môže zapojiť najväčšie mesto). Na Slovensku je súťaž otvorená pre dve mestá – Bratislavu a Košice, lebo len tieto mestá spĺňajú podmienku vymedzenú počtom obyvateľov (nad 100 000).
  • mesto z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín programu Horizont 2020

Časový harmonogram:

  • 5. marec 2020 – vyhlásenie súťaže
  • 23. jún 2020 – konečný termín na podanie prihlášok do súťaže
  • 22. – 24. september 2020 – vyhlásenie výsledkov súťaže iCapital 2020

Žiadosť je možné predložiť do 23. júna 2020.

Viac informácií nájdete na nasledovných odkazoch:

Zdroj: EK, zverejnené 6.5.2020, mit