HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súťaž EIT Manufacturing pre start-upy a scale-upy

Aktualita

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti. Jednou z týchto inovačných spoločenstiev je aj EIT Manufacturing.

EIT Manufacturing vyhlásil súťaž BoostUp! Bridge, ktorá je otvorená na zasielanie prihlášok do 06.09.2021 12:00 CEST.

Prihlášky do súťaže s riešeniami, ktoré majú Technology Readiness Level (TRL) 8, sa dajú posielať do jednej z 3 identifikovaných výziev:

  • Challenge One – Net Zero Operations
  • Challenge Two – Measuring & Modelling CO2 Emissions
  • Challenge Three – Optimizing Product Shelf Life

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing.

Zdroj: EIT Manufacturing, 19.08.2021, erh