HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Súhrnné informácie k témam SC3 ENERGY s uzávierkou 27.8.2019

Aktualita

Európska komisia zverejnila na portáli Funding & Tender Opportunities Portal informácie z hodnotenia výzvy (tzv. Flash Call Info) s uzávierkou 27. augusta 2019. Ide o prehlad jednotlivých tém – topics s počtami predložených projektových návrhov, alokovaným rozpočtom, a počtom projektov, ktoré dosiahli treshold – prahového hodnotenie vrátane požadovanej EU finančnej podpory.

Výzva na predkladanie projektových návrhov:  Competitive Low-Carbon Energy (H2020-LC-SC3-2019-NZE-RES-CC)

Publikovaná: 27. október 2017

Uzávierka: 27. august 2019

Celkový rozpočet: 114.00 mil EUR

Topic code Topic short name Type(s) of action Budget (EUR million)
LC-SC3-NZE-4-2019 Integrated solutions for flexible operation of fossil fuel power plants through power-to-X and/or energy storage IA  20.00
LC-SC3-NZE-5-2019-2020 Low carbon industrial production using CCUS IA  33.00
LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition RIA  10.00
LC-SC3-RES-7-2019 Solar Energy in Industrial Processes RIA  10.00
LC-SC3-RES-16-2019 Development of solutions based on renewable sources that provide flexibility to the energy system RIA  15.00
LC-SC3-RES-23-2019 Development of next generation biofuel and alternative renewable fuel technologies for aviation and shipping RIA  20.00
LC-SC3-RES-29-2019-2020 Converting Sunlight to storable chemical energy RIA  6.00

Zdroj: EK, Zverejnené 11.3.2020. mit