HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Publikácia „SUCCESS STORIES WIDENING“

Aktualita

Záujemcom o problematiku riešenú v oblasti rozširovania účasti v rámci Horizontu dávame do pozornosti publikáciu SUCCESS STORIES vydanú v rámci projektu NCP_WIDE.NET. Publikácia má ambíciu byť užitočným sprievodcom inšpiratívnymi príbehmi úspešných riešiteľov v predchádzajúcom období. Sprievodcu si môžete stiahnuť Success_Stories_GUIDE.pdf (ncpwidenet.eu) alebo na stránke projektu.