HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Štúdie Európskeho výboru regiónov v roku 2020

Aktualita

Studies

Európsky výbor regiónov (CoR) predstavil štúdie publikované v roku 2020.

S cieľom umožniť optimálnu informačnú podporu spravodajcom a členom môže CoR požiadať o pomoc externých odborníkov pri príprave vedeckých štúdií o určitých zaujímavých témach.

Okrem štúdií zverejnených Európskym výborom regiónov pripravuje Európska parlamentná výskumná služba (EPRS) brífingy a analýzy týkajúce sa konzultačných prác CoR a ich podpory na základe dohody o spolupráci medzi Európskym výborom regiónov a Európskym parlamentom z 5. februára 2014.

Viac informácií o štúdiách

Európsky výbor regiónov je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Prostredníctvom Výboru regiónov sú schopní vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv na regióny a mestá.

Zdroj: https://cor.europa.eu, zverejnené: 13.1.2021, autor: rpa