HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Štúdia: Prehodnotenie vzdelávania v digitálnom veku

Aktualita

VDI Technologiezentrum pripravila pre Európsky parlament štúdiu „Prehodnotenie vzdelávania v digitálnom veku“ („Rethinking education in the digital age“).

Štúdia analyzuje príležitosti a výzvy pre digitalizáciu vzdelávacieho systému, čo je téma, ktorá v súvislosti s korona-vírusom opäť vystúpila do popredia. Uzatváranie škôl vynútené korona pandémiou prinútilo svet  prakticky „cez noc“ k  začatiu využívania digitálnych riešení, platforiem a cloudu, ako aj k integrácii otvorených vzdelávacích zdrojov a online kurzov do každodenného školského života.

Štúdia, ktorú VDI TZ pripravilo pre Európsky parlament, resp. pre Panel pre budúcnosť vedy a techniky (Panel for the Future of Science and Technology (STOA)) a bola zverejnená 31. 3. 2020, sa zaoberá výzvami a možnosťami, ktoré z toho vyplývajú. 

Štúdia analyzuje súčasný stav digitálneho vzdelávania v Európe, poukazuje na trendy a problémy a odvodzuje politické možnosti pre rôznych aktérov.
Stručne povedané, „prehodnotenie“ vo vzdelávaní v digitálnom veku by sa malo stať hlavnou témou dnešných tvorcov vzdelávacej politiky z dvoch hlavných dôvodov:

  1. iba vzdelávanie môže viesť ku kvalifikovaným pracovníkom, ktorí sú pripravení na budúce zamestnanie a meniaci sa trh práce. Vzdelávanie v digitálnom veku je preto predpokladom budúcej globálnej konkurencieschopnosti Európy.
  2. iba vzdelanie môže vytvoriť podmienky pre sociálnu spravodlivosť a rovnú účasť európskych občanov na demokracii v digitálnom veku. Vzdelávanie je dôležité pre zachovanie európskych hodnôt, ako sú rovnosť, demokracia a právny štát.

Štúdiusi môžete stiahnuť zo stránky STOA:

↗ Štúdia – Prehodnotenie vzdelávania v digitálnom veku

↗ Štúdia – Annex 1

Alebo ju nájdete na stránkach autora (VDI TZ)

Prehodnotenie vzdelávania v digitálnom veku (štúdia) PDF, veľkosť: 891,89 KB

Prehodnotenie vzdelávania v digitálnom veku Annex1     PDF,  veľkosť: 79,46 kB

Zdroj: Európsky parlament, Panel pre budúcnosť vedy a techniky (STOA), 30.4., duj via kas